Regulamin wyzwania “Żyj to za mało, celebruj!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wyzwaniu “Żyj to za mało, celebruj!”

2. Organizatorem wyzwania jest Anna Ługowska-Tabaj autorka bloga tabayka.pl oraz jest sponsorem nagród (bez pośrednictwa oraz promocji osób trzecich).

UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA

1. Akcja polega na podzielenie się swoimi momentami celebracji codzieności wartych zapamiętania, czyli zaprezentowanie według siebie hasła #żyj_to_za_mało_celebruj.

2. Akcja trwa od 15 sierpnia do 15 września 2020 roku. Istnieje możliwość jej przedłużenia.

3. Aby wziąć udział w akcji, należy posiadać profil publiczny na instagramie, umieścić zdjęcie na instastories albo w feedzie i oznaczyć go hasztagiem #żyj_to_za_mało_celebruj lub #zyjtozamalocelebruj i profilem @tabayka_anna_tabaj.

3. W danym miesiącu jedna osoba otrzyma symboliczny upominek od organizatorki wyzwania.
4. Nagród nie wolno wymienić na gotówkę i inne nagrody rzeczowe.
5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni subiektywnie, pod względem kreatywności.
6. Wysyłka nagrody tylko na terenie Polski.
7. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
8. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Wyzwania będą wykorzystane przez tabayka.pl w celu wyłonienia zwycięzcy i przesłania nagrody.
9. Zwycięzca ma 7 dni od ogłoszenia wyników na przesłanie danych osobowych w celu wysłania nagrody. Jeśli tego nie zrobi, jest to równoznaczne z niechęcią odebrania nagrody. Zostanie wyłoniony wówczas inny zwycięzca.
10.Nagrody zostaną wysłane do 20 dni od chwili przesłania danych osobowych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnicy i Zwycięzcy konkursu mają również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu wyzwania mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wyzwania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.